PRIVACYVERKLARING REKFOLIE.NL

Laatst bijgewerkt: 25.05.2018

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Rekfolie.nl persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zo veilig en zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en websitebezoekers. In deze privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u ons bereiken via verkoop@rekfolie.nl.
 

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.rekfolie.nl en het gebruik van onze producten en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door     u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of het inschrijven voor onze nieuwsbrief), via cookies of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Over cookies leest u  meer in ons cookieverklaring.
 

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen kan Rekfolie.nl persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die u aan ons hebt verstrekt;
 • om contact met u op te nemen;
 • om facturen in rekening te brengen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door u gekochte producten en/of afgenomen diensten;
 • als u zich inschrijft voor nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om de nieuwsbrieven te sturen;
 • als u bij ons solliciteert, gebruiken wij uw gegevens om je sollicitatie te beoordelen en om contact met u op te nemen;
 • ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via Google Analytics.
 

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen, zoals zakelijke websites, platforms, Kamer van Koophandel en/of onze relaties:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mail adres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.
 

Beheer en toegang tot persoonsgegevens
Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Rekfolie.nl.

Rekfolie.nl maakt gebruik van de volgende online tools: Hotjar, Chatra, Google Analytics en Mailchimp

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren, om websitestatistieken te kunnen verzamelen en om nieuwsbrieven aan u te versturen. Bovenstaande partijen zoals Facebook hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.
 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 

Beveiliging van persoonsgegevens
Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden. Daarom zijn onze servers uitgerust met beveiligingssoftware. Daarnaast versturen we uw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding (‘https’).
 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
 

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking. U kunt hiervoor mailen naar verkoop@rekfolie.nl.
 

Wijziging privacy beleid
Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij een wezenlijke wijziging zullen wij dit nadrukkelijk op de website aangeven.